Pasha Dance Theater

a lyrical love story...

Lirik Aşk Hikayesi...

- Balkan danslarından, içten içe kaynayan dalgaların dansı horona, haksızlığa düşman mert Zeybeklerin adımlarından, kıvrak nehirlerin sarp dağları şevkle  sarmaladığı Kafkasların figürlerine, doğu’nun sıcacık oryantalinden, Gürcistan’ın sert adımlarına kültürel danslarımızla ve aşkla dolu eşsiz bir yolculuk -

- We invite audiences to involve in Balkan dances in which the most cheerful melodies follows the requiems and Horon which is the dance of the deeply heaving waves of the Black Sea and manful Zeibeks’s steps who are enemy against injustice and figures of Caucus of which the precipitous mountains are ardently swathing in serpentine rivers and warmest oriental of the East and Georgia’s rough steps, in this poem which narrates the love with dance. -